top of page

Reglerne for Størfiskeri

Al færdsel skal ske til fods, og det sker på eget ansvar. Man skal respektere naturen og dyrelivet.
Smid ikke affald i naturen/vandet.
Al brug af åben ild samt grill udenfor grill/bål områderne er ikke tilladt.

Regler for stør og karpefiskeri:

 

 • Al fiskeri efter stør og karper er catch and release, og alle fangede fisk skal genudsættes skånsomt og hurtigst muligt.

 • Det er kun tilladt at fiske med det antal stænger hvortil der er indløst fiskekort.

 • Herudover er det tilladt at fiske agnfisk (skaller) med én medestang.

 • Stænger der andvendes til størfiskeri skal være karpestænger med minimum 2,5 lb testkurve.

 • Hovedlinen skal være minimum 0,3mm og der skal bruges leader (leadcore, silikone tube, poly-leader) på minimum 0,80m.

 • Det er kun tilladt at fiske med enkeltkroge med små modhagere (microbarbs) og kun én krog pr stang.

 • Hver plads skal råde over mindst én vejeslynge og en afkrogningsmåtte eller cradle når støren håndteres på land. Støren må under ingen omstændigheder ligges på jorden.

 • Det er under INGEN omstændigheder tilladt at sacke størene.

 • Ved anvendelse af agnfisk (herunder dele af indmad fra fisk) SKAL disse være varmebehandlet og i øvrigt overholde reglerne fra fødevaredirektoratet medmindre de er fanget i Ny Thorup Fiskepark.

 • Brug af baitboat, PVA, feeder, kasterør og lignende er tilladt

 • Det er ikke tilladt at anvende fikseret bly (f.eks. bly mellem to svirvler) medmindre det er i leadclips.

 • Det er ikke tilladt at løfte eller veje stør i gællerne. Ved vejning skal vejeslynge anvendes.

 • Stører må ikke løftes over knæhøjde og fotografering skal foregå (hug)siddende.

 • Der skal ryddes op på fiskepladsen efter fiskeriet og al affald – inklusiv linestumper – skal i de dertil opstillede affaldsbeholdere.

 • Tyveri, aflivning eller forsættelig beskadigelse af stør medfører erstatningspligt og bortvisning for bestandigt.

 • Cirkelkroge er ikke tilladt

 • Det er ikke tilladt at opholde sig mere end 7,5 meter fra fiskestængerne, når man fisker efter karper og stør.

 • Det er tilladt at medbringe hunde, så længe de er i snor og ikke er til gene for andre.

 • Det er ikke tilladt at booke flere pladser end den man bruger. Har man f.eks. booket 3 pladser men fisker kun fra 1 plads, bliver man opkrævet timepris for de pladser man ikke bruger.

  Overtrædelser af ovennævnte regler, vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra søen/området.

ffff.PNG

Reglerne for Ørredfiskeri

1. Der skal være gyldigt fisketegn 

2. Der må fiskes fra solopgang til solnedgang

3. Fiskekort er personligt og må ikke videregives

4. Der må kun fiskes med antal stænger der er købt til.

5. Du må ikke bruge maddiker

6. Fiskeri tilladt efter Ørred, skaller samt sandard. Resten genudsættes

7. Max krogstørrelse 6

8. Det er forbudt at forfodre

9. Alle er velkommen så vis hensyn, så er det sjovest for alle at være her.

10. Pilkning samt rykfiskeri er strengt forbudt

11. Ved rykfiskeri opkræves en afgift på 250 kroner, samt 75 kroner pr kilo fisk der er fanget, samt bortvisning fra Ny Thorup Fiskepark

12. Det er tilladt at have hunde med ved søerne, så længe de er i snor og ikke er til gene for andre

317516298_666067778357195_5738527216660243373_n.jpg
bottom of page